کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر انسیه نجاری

دکترای روانشناسی بالینی

  • دکتری : کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*