کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای محراب مفاخری

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*