کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر ساره عسکری

روانپزشک، روانکاو

دکترای پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران،سپتامبر 2004 – سپتامبر 2013.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گروه روانپزشکی، دستیاری روانپزشکی، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران، ژانویه 2018 – ژانویه 2022.

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*