کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر مینا انصاری

دکترای روانشناسی

کاندیدای دکترای روانشناسی 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی بالینی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*