کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم راحله سادات امینی

روان درمانگر کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی
کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*