کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم فاطمه اباذری

مشاوره خانواده و کودک

کارشناسی ارشد:فارغ التحصیل مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی 

کارشناسی:فارغ التحصیل مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائی 

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*