کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم فاطمه شعبانی

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد:  روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز  

 

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*