کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم فریبا کمالی

روان درمانگر کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی گرایش بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی گرایش بالینی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*