کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم مطهره عابدینی

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
کارشناسی: روانشناسی دانشگاه خوارزمی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*