کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم منیره حسینی

روانشناس بالینی

  • کارشناسی ارشد: دانش آموخته روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
  • کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*