کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم نگین میلانی

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی گرایش بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی: روانشناسی گرایش بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*