کلینیک روانشناسی نیک مایند

خانم دکتر زهرا اصل سلیمانی

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری: کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبايی
کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*