کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای امیر خزایی

روانشناس بالینی

کارشناس ارشد:فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی:فارغ التحصیل روانشناسی بالینی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*