کلینیک روانشناسی نیک مایند

آقای دکتر یوسف اسمری

دکترای روانشناسی بالینی

دکتری: کاندیدای دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(رتبه نه کنکور وزارت بهداشت و درمان)
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی(رتبه 17 کنکور)
کارشناسی: فارغ التحصیل روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

ارتباط و دریافت نوبت از مشاور

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*