اختلالات روانشناختی

همه چیز در مورد اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی، که قبلا با عنوان اختلال افسردگی-شیدایی شناخته می‌شد، نوعی اختلال روانی است که با تغییرات شدید خلقی شناخته می‌شود و شامل نوسان

همه چیز در مورد اختلال اضطرابی

اختلالات اضطرابی اختلالاتی هستند که ویژگی مشترک آنها ترس مفرط و اضطراب و ناهنجاری های رفتاری مرتبط با این علائم است.مغز انسان در مواقع مواجهه

اختلال افسردگی و پیش گیری آن

اختلالات افسردگی عبارتند از:اختلال کژتنظیمی خلقی ایذایی،اختلال افسردگی اساسی،اختلال افسردگی پایدار،اختلال ملال پیش از قاعدگی،اختلال افسردگی ناشی از مواد،دارو،اختلال افسردگی ناشی از یک بیماری طبی