مشاوره خانواده

همه چیز در مورد خانواده درمانی

خانواده درمانی، شکلی از روان‌درمانی است که بر خانواده به عنوان یک واحد کلی تمرکز دارد. یک اصل محوری این رویکرد این است که خانواده

مدیریت و کاهش اثرات اخبار ناگوار در خانواده

برای مدیریت و کاهش اثرات اخبار ناگوار می‌توانید از خدمات مشاوره خانواده کلینیک روانشناسی و مشاوره نیک مایند استفاده کنید. یکی از اقدامات برای کنترل تأثیر