کلینیک روانشناسی نیک مایند

مشاوره پیش از ازدواج

همسر مناسب چه کسی است؟

اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای به مقوله‌ی ازدواج داشته باشیم باید بگوییم هیچ‌ آدم کاملی وجود ندارد. یعنی هرگز نمی‌توانید فردی را پیدا کنید که عاری